تهویه مطبوع- موسسه فنی مهندسی تیموری

تهویه مطبوع HVAC

تهویه مطبوع چیست؟ HVAC HVAC Heating (گرمایش)، Ventilation (تهویه یا ونتیلاسیون)، Air Conditioning تهویه مطبوع که به اختصار HVAC گفته می شود. که طراحی این سیستم یکی از شاخه های اصلی مهندسی مکانیک است که بر اساس اصول انتقال حرارت،…

ادامه مطلب